Innovation & development

Innovatie & ontwikkeling van kunststof

Vink Kunststoffen zoekt aansluiting bij vraagstukken gebaseerd op nieuwe producten, nieuwe technieken en maatschappelijke thema’s. Deze vraagstukken worden door de business unit Innovation & Development gezamenlijk met klanten, producenten en andere organisaties beoordeeld en omgezet naar oplossingen. Enkele van deze oplossingen hebben betrekking tot innovatieve producten zoals biologisch gebaseerde materialen en composieten. Hebt u bijvoorbeeld al kennis gemaakt met een koudegrond afbreekbare kunststof die als reclamedrager voor telefoonkaarten kan dienen? Of wat denkt u van PE dat gecombineerd wordt met een gerecycled materiaal zodat het kan dienen als tuinscherm? De concrete speerpunten van Innovation & Development zijn bio-based materials, composieten, gerecyclede materialen, rubbers, tapes en verbindingstechnieken.