Innovation & development

Innovatie & ontwikkeling van kunststof

Wij zoeken aansluiting bij vraagstukken gebaseerd op nieuwe producten, nieuwe technieken en maatschappelijke thema’s. Deze vraagstukken worden door de business unit Innovation & Development gezamenlijk met klanten, producenten en andere organisaties beoordeeld en omgezet naar oplossingen. Enkele van deze oplossingen hebben betrekking tot innovatieve producten zoals biologisch gebaseerde materialen en composieten. Heb je bijvoorbeeld al kennis gemaakt met een koudegrond afbreekbare kunststof die als reclamedrager voor telefoonkaarten kan dienen? Of wat denk je van PE dat gecombineerd wordt met een gerecycled materiaal zodat het kan dienen als tuinscherm? De concrete speerpunten van Innovation & Development zijn bio-based materials, composieten, gerecyclede materialen, rubbers, tapes en verbindingstechnieken.