Innovation & development

Innovatie & ontwikkeling van kunststof

Vink Kunststoffen zoekt aansluiting bij vraagstukken gebaseerd op nieuwe producten, nieuwe technieken en maatschappelijke thema’s. Deze vraagstukken worden door de Business Unit Innovation & Development gezamenlijk met klanten, producenten en andere organisaties beoordeeld en omgezet naar oplossingen. Enkele van deze oplossingen hebben betrekking tot innovatieve producten zoals biologisch gebaseerde materialen en composieten. Heeft u bijvoorbeeld al kennis gemaakt met een koudegrond afbreekbaar kunststof dat als reclamedrager kan dienen voor bijvoorbeeld voor telefoonkaarten? Dit is slechts een voorbeeld van een mogelijk inzetgebied voor dit materiaal. Of wat denkt u bijvoorbeeld van PE materiaal dat gecombineerd wordt met een gerecycled materiaal zodat het kan dienen als tuinschermen. Daarnaast zijn er ook nieuwe technieken waar we zeer actief mee zijn zoals 3D printing. De concrete speerpunten van Innovatie & Development zijn bio-based materials, composieten, recyclede materialen, tapes en verbindingstechnieken en rubbers.