EU-wetgeving

Mogelijk verbod op fluorkunststoffen vanwege PFAS wetgeving in Europa

Je hebt vast al wel eens van PFAS gehoord. Dat zal dan waarschijnlijk in de media geweest zijn vanwege milieuproblematiek bij afgravingen en/of bouwwerkzaamheden. PFAS blijkt echter ook een verzamelnaam te zijn van duizenden stoffen die met name, maar niet uitsluitend, gebruikt worden in Fluorkunststoffen zoals PVDF en PTFE (Teflon). Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor het maken van pakkingen van FKM, een essentieel product in afsluiters van leidingsystemen.

Waarom kan dit een enorme impact hebben op de kunststofverwerkende industrie?

Er is een wetsvoorstel in de maak in de EU om een totaalverbod van PFAS in Europa in te voeren vanwege de milieubelasting van deze stoffen. Het voorstel komt van het Europese Chemie Agentschap ECHA en is op 7 februari 2023 ingediend bij de EU.

Wij willen natuurlijk allemaal een zo goed mogelijk leefmilieu voor mens, dier en natuur. Maar een totaal verbod op alle PFAS geeft heel veel problemen die de wetgever in Brussel klaarblijkelijk nog niet goed in kaart heeft gebracht. Fluorkunststoffen zijn zeer noodzakelijke materialen voor de energietransitie (elektrische batterijen in auto’s bijvoorbeeld), chemische installaties, mobiele telefoons, medische apparatuur: dit zijn maar een paar voorbeelden waar fluorkunststoffen van essentieel belang zijn. Bekijk deze video voor meer informatie.

Er is nu door Brussel een consultatie periode tot september 2023 afgekondigd waarin de industrie en andere belanghebbenden kunnen reageren op dit mogelijke verbod en de gevolgen daarvan.

Wat doen wij?

  • We proberen zo goed mogelijk in kaart te brengen wat de eventuele gezondheidsrisico’s zouden kunnen zijn voor onze klanten en medewerkers. Tot nog toe geen enkele aanleiding dat dit ter discussie staat, maar dit willen we gaarne bevestigd hebben vanuit meerdere bronnen;
  • We hebben een werkgroep in het leven geroepen om zoveel mogelijk te coördineren, informatie te verzamelen, acties uit te zetten en jou zo goed en objectief mogelijk van informatie te voorzien;
  • We hebben alle belangrijke leveranciers aangeschreven om meer informatie hoe het beste om te gaan met deze problematiek;
  • We zijn ook in contact met de Nederlands Rubber- en Kunststoffederatie NRK over deze materie;
  • We hebben een e-mailadres aangemaakt waar je met vragen terecht kan: pfas@nl.vink.com, maar je kan natuurlijk ook gewoon terecht bij jouw dagelijkse contactpersonen bij Vink;

Wat kun je doen

  • Op de ECHA website vind je een mogelijkheid om commentaar te leveren op het wetsvoorstel. Het is belangrijk om duidelijk te maken hoe essentieel toepassing van deze kunststoffen kan zijn. Elk voorbeeld telt, of het nu om grote of kleine voorbeelden gaat. Hoe meer bedrijven voorbeelden indienen, hoe duidelijker het belang. De consultatieperiode loopt nog tot 23 september 2023. Er wordt echter geadviseerd om je bezwaren en/of opmerkingen voor 30 juni kenbaar te maken bij dit orgaan, dus enige haast is geboden. Na het ingevuld te hebben, kun je dit met 1 knopdruk direct naar de ECHA sturen.

Wij hebben niet de illusie dat we alles al weten van PFAS, alle toepassingen en alle implicaties die dit eventuele verbod met zich mee kunnen brengen. Samen met jou proberen we dit zo goed en adequaat mogelijk op te pakken.

Voor vragen kun je altijd bij ons terecht. Wij staan ook nu voor je klaar.