Waterbehandeling

Waterbehandeling is elk proces dat water acceptabeler maakt voor een specifiek eindgebruik. Het eindgebruik kan zijn: drinkwater, industriële watervoorziening, irrigatie, waterrecreatie en vele andere vormen van gebruik, waarbj het veilig terugkeren in het milieu van groot belang is.

Bekende technieken om water te behandelen en waar kunststof leidingsystemen worden ingezet, zijn:

  • Omgekeerde osmose (RO)
  • Ultra filtratie
  • Ionenwisselaars
  • Zandfilters
  • Beluchter

Afvalwater

Afvalwater PE Tank Afvalwater PE Tank

Afvalwater: heldere en hoogwaardige oplossingen

De zuivering van huishoudelijk afvalwater biedt steeds meer mogelijkheden voor energiebesparing en terugwinning van nutriënten. Bij industriële afvalwaterzuivering gaat verbetering van de effluentkwaliteit steeds vaker samen met afvalwaterhergebruik. 


Drinkwater

Drinkwater: veilig en leveringszeker

Drinkwater is een eerste levensbehoefte en moet gegarandeerd veilig zijn. Deze hoge kwaliteit kunnen waterbedrijven bieden dankzij uitgebreid onderzoek en de inzet van vele installaties die grondwater, oppervlaktewater en - steeds vaker - brakwater zuiveren tot schoon drinkwater. Dit gebeurt met traditionele technieken, maar ook steeds vaker met nieuwe technieken. Logisticon bouwt al deze drinkwaterinstallaties en levert al vele jaren hiervoor ook onderzoek- en pilotinstallaties.

PE opslagtank drinkwater PE opslagtank drinkwater

Proceswater

Proceswater Proceswater

Diverse kwaliteiten proceswater leverbaar

Proceswater kent vele benamingen en kwaliteiten, zoals

  • ultrapuur water
  • demiwater
  • koelwater
  • spoelwater

Door de stijgende prijs van leidingwater enerzijds en de kosten van afvalwaterzuivering en afvalwaterlozing anderzijds wijken industriële bedrijven vaker uit naar alternatieven als bron voor proceswater. Oppervlaktewater, brakwater, grondwater, zeewater en afvalwaterhergebruik komen steeds vaker in beeld voor de bereiding van proceswater. 


Ontzouten

Over Ontzouten

De prima bewerkbaarheid en de uitstekende chemische bestendigheid van kunststoffen maken dit materiaal bij uitstek geschikt voor applicaties bij ontzoutingsprocessen.

PP ontzouten PP ontzouten