Antistatische kunststof platen

Heldere kunststoffen PVC, PMMA en Polycarbonaat

De technische vooruitgang in de elektronica- en halfgeleiderproductie leidt tot steeds hogere eisen aan de gebruikte materialen. In de huidige discussie is onder meer het probleem van elektrostatische ontlading op de voorgrond (ESD = Elektro Static Discharge).

Hoe onstaan elektrostatische ladingen?

Elektrostatische ladingen ontstaan ​​door wrijving van oppervlakken (tribo-elektrisch). Dit leidt tot een verlies van elektronen op het donerende oppervlak (positieve lading) en een winst van elektronen op het ontvangende oppervlak (negatieve lading).

Statische ladingen zijn een aantrekkingspunt voor vuildeeltjes (bijvoorbeeld vervuiling van wafels). Ongecontroleerde statische ontladingen leiden tot degradatie van de geleiderbanen en contacten van de componenten.

We hebben de volgende antistatische kunststoffen in ons assortiment:

  • PVC antistatisch
  • Polycarbonaat antistatisch
  • PMMA antistatisch
  • Acrylaat antistatisch

Antistatische kunststoffen

Antistatische materialen worden gekenmerkt door het feit dat er door wrijving geen statische lading kan worden gedetecteerd. Vanwege het hoge ESD-risico van de gebruikte componenten is het daarom absoluut noodzakelijk in de productietechnologie om alleen materialen te gebruiken die door hun aard een elektrostatisch gevaar voor de componenten uitsluiten (zie ook DIN EN 61340-5-1).

Evenzo beperken de toenemende eisen aan het aantal deeltjes in cleanrooms de keuze van inputmaterialen tot stofafstotende, dwz antistatische en geleidende oppervlakken. ESLON-DC kunststof platen (DC = D ust C lean / stofvrij) worden aanbevolen om dit probleem op te lossen .


Heldere antistatische kunststof platen

Alle ESLON -DC kunststof platen hebben aan beide zijden een geleidende oppervlaktecoating. De oppervlakteweerstand 10 6 - 10 7 Ω / □ en derhalve in het dissipatieve antistatische traject.

ESLON-DC kunststof platen zijn verkrijgbaar in de basismaterialen PVC, PMMA/acrylaat en polycarbonaat. Uiteraard tast de permanent geleidende coating noch de uitstekende transparantie van het materiaal, noch de voordelige technische eigenschappen (mechanische verwerkbaarheid) van de uitgangsmaterialen aan. 

Bekijk direct de heldere kunststoffen:

Antistatische kunststoffen Antistatische kunststoffen

Toepassingen antistatische kunststoffen

Typische toepassingsgebieden zijn voornamelijk ESD-beschermde machineafdekkingen van alle soorten, beglazingen in cleanrooms en werkplekken uitgerust met ESD-conforme apparatuur, micro-elektronica en testadapterconstructie. Natuurlijk kan deze lijst worden uitgebreid met vele andere toepassingen.