Verbindingstechnieken

Lassen en lijmen

Voor een perfecte installatie van uw leidingnetwerken, levert Vink ook een breed assortiment lasapparatuur en lijmen. Daarnaast blijven we de nieuwste ontwikkelingen introduceren voor zowel het lijmen als ook het lassen.


Verbindingstechnieken lassenVerbindingstechnieken lassen

Lassen


Meest toegepaste lastechnieken

 • Draadlassen
 • Stomp- of spiegellassen
 • Moflassen
 • Elektromoflassen
 • Extrusielassen
 • Infrarood lassen

Over kunststof lassen

Het principe van het lassen van kunststoffen berust op een samenspel van warmte en druk. De warmte is nodig om het materiaal voldoende plastisch te maken. De druk om vervolgens beide verwarmde lasvlakken in elkaar te doen vloeien.


Voor het lassen van hoogwaardige kunststofleidingen heeft de relatief nieuwe IR lastechniek heeft een zeer interessante ontwikkeling, zowel voor rilarme als ook rilloze verbindingen.


Infrarood lassenInfrarood lassen

Infrarood lassen


Meest toegepaste lastechnieken

 • Minder spanningen
 • Kleine lasrillen
 • Voor sterk oxiderende vloeistoffen

Over infrarood lassen

Deze zeer hoogwaardige lasmethode draagt zorg voor minder spanningen in de lassen en wordt toegepast bij sterk oxiderende vloeistoffen. Tevens zijn de lasrillen veel kleiner dan bij het traditionele stomplassen. Op de bijgevoegde foto’s zijn bij elke lasverbinding stickers te zien. Op deze stickers staan de unieke nummers die verwijzen naar de vastgelegde lasprotocollen. Daarmee zij alle lassen traceerbaar en is vastgelegd wie deze lassen heeft gemaakt met vermelding van tijdstip en condities.


verbindingstechniek lijmen hard PVCverbindingstechniek lijmen hard PVC

Lijmen


Unieke kenmerken

 • Zeer uitgebreid voorraadprogramma
 • Hogere lichtdoorlaat dan glas
 • Onovertroffen helder

Over kunststof lijmen

Het lijmen is dankzij de sterk ontwikkelde industrie al jaren een volwaardige verbindingstechniek. Zeker in de kunststofverwerkende industrie wordt veel gebruik gemaakt van de verschillende lijmtechnieken. In verband met verscherpte regelgeving adviseert Vink om voor het verlijmen van HPVC drukleidingen de nieuwste generatie HPVC lijm toe te passen. Deze nieuwste generatie is, i.v.m. verscherpte regelgeving, zonder het oplosmiddel Terahydrofuraan (THF).