Medisch - Farma

De medisch technische sector stelt met de richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG) zeer hoge eisen aan de technische eigenschappen van kunststoffen en aan de vereiste normeringen waaraan deze kunststoffen moeten voldoen. Medical Grade kunststoffen zijn te verkrijgen in de vormen plaat en staf in een grote diversiteit aan afmetingen en kleuren. Medical Grade: betrouwbaarheid staat voorop

Voor de productie van de Medical Grade kunststoffen worden grondstoffen en additieven gebruikt die al jaren voor medisch-technische toepassingen zijn ingezet. Deze grondstoffen zijn FDA-compatibel, getest volgens DIN en ISO 10993-1 en USP Class VI, en alle producten worden geleverd met certificaat. Voor een 100% traceerbaarheid is er op alle MG uitvoeringen een Inkjet markering over de volledige lengte van het halffabricaat met Materiaal, Artikelnummer en Productie Lot nummer. 

De Vink Medical Grade Kunststoffen worden inmiddels o.a. toegepast in chirurgische- en tandheelkundige instrumenten, opbergboxen, biotechnologie-, laboratorium- en diagnostische apparatuur en als dimensioneringsdelen voor knie- en heupprothesen.


Instrumentenmakerij

Instrumentenmakerij Instrumentenmakerij

Geschikte kunststofsoorten

Over kunststoffen voor instrumentenmakerij

De gereedschapmakerij en de instrumentmakerij zijn vaak een afsplitsing van de fijnmechanische industrie met als speerpunt de medische sector. Denk aan instrumentaria die worden toegepast door een chirurg waarbij aan het steriliseren van de instrumenten hoge eisen worden gesteld. Voornamelijk high performance plastics zoals PEEK en PEI, worden in deze branche verwerkt.


Medische apparatuur

Geschikte kunststofsoorten

Over kunststoffen voor medische apparatuur

Net als bij de instrumentmakerij worden er voor medische apparaten veel hoogwaardige kunststoffen gebruikt. Op het gebied van medische apparatuur spelen elektrische geleiding, gammastraling en röntgenstralen een rol die verklaart waarom vaak gekozen wordt voor kunststoffen. Daarnaast zijn brandwerende eigenschappen van groot belang. Voor zowel de omkasting als de aandrijflijnen in deze apparatuur worden plaat- en stafmaterialen ingezet.

Medische apparatuur Medische apparatuur