Kunststof recyclingprogramma ReVink

Onze unieke inzameldienst om kunststof reststromen bij u op te halen

Vink Kunststoffen ziet het als haar verplichting om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu. Wij zien dat een deel van de door ons geleverde kunststof halffabricaten na verwerking bij onze afnemers als restmateriaal in de reguliere afvalverwerking terecht komen. Dat vinden wij een gemiste kans! Deze materiaalgroep kan, mits goed gesorteerd, uitstekend gerecycled worden, waardoor het milieu minder belast wordt dan bij verbranding van deze restmaterialen het geval is. Wij hebben daarom een initiatief ontwikkeld om onze afnemers de mogelijkheid te bieden hun kunststof restmaterialen te laten recyclen: ReVink. Dit staat voor: Kunststof recycling programma Vink. 

Wij hebben als enigste kunststof distributeur in Nederland de beschikking over 15 eigen Vink vrachtwagens waardoor we deze unieke dienst voor onze klanten kunnen aanbieden en waarborgen. Wij stellen speciale recycle kratten ter beschikking van 1m³ waarin u, per krat, één kunststof reststroom kunt verzamelen. Wilt u ontzorgd worden in uw kunststof afvalvraagstuk en een bijdrage leveren aan MVO? 

Het streven naar een circulair proces met waardebehoud voor alle kunststof restmaterialen.

Uitgangspunten:

 • De realisatie van een zuivere reststroom 
 • Focus op waardebehoud van het materiaal
 • Focus op herinzetten van het granulaat / recyclaat

Waardebehoud van restmaterialen speelt een fundamentele rol in ons circulaire proces. Wij zijn van mening dat A-kwaliteit restmateriaal ook weer als A-kwaliteit granulaat ingezet dient te worden om ‘downgrading’ van het materiaal te voorkomen. Hierdoor streven wij naar een maatwerk oplossing voor elke klant binnen ons kunststof recycle programma.

Let op: dit initiatief geldt enkel voor klanten van Vink Kunststoffen.Kunststof recycling en circulaire oplossing materiaalstromen

 

Wij werken samen met diverse leveranciers en afvalverwerkers om een juiste verwerking van de kunststof reststromen te garanderen en deze weer in te zetten in A-klasse materialen. Hierbij hebben wij binnen ons ruime assortiment kunststoffen een aantal kunststof reststromen die wij terugnemen mét behoud van waarde en zonder behoud van waarde.

Let op: wij streven naar een maatwerk oplossing. Neem contact op voor de circulaire oplossing voor uw bedrijf. 

Helaas is het door technische beperkingen niet voor alle kunststof reststromen mogelijk om deze waarde ook daadwerkelijk te behouden tijdens het recycleproces, wat ook wel ‘downgrading’ wordt genoemd. Desalniettemin kunnen wij een circulaire verwerking garanderen voor elk van de onderstaande kunststofsoorten. Logischerwijs streven wij als organisatie naar een proces waarin wij de waarde van deze kunststoffen kunnen behouden in het recycleproces. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen betreffende het behoud van waarde in recycleprocessen, dan zullen wij u informeren op de pagina. 

Wij streven naar circulariteit en waardebehoud. U ook? Sta sterker met vink.


Spelregels kunststof recyclingprogramma ReVink

Wij stellen u recycle kratten met een inhoud van 1 m³ ter beschikking waarin het restmateriaal wordt verzameld en op uw verzoek door ons wordt opgehaald. Hieraan zijn vanzelfsprekend een aantal “spelregels” verbonden:

 1. Kunststof restmaterialen moeten per kunststofsoort worden ingezameld, zoals gespecificeerd bovenstaand;
 2. Het is strikt verboden om spanen, krullen of zaagsel te deponeren in de recycle kratten;
 3. Kunststof restmaterialen mogen enkel in de recyclekrat(ten) worden gedeponeerd wanneer deze vrij zijn van chemische verontreiniging en folie (met uitzondering van beschermfolie);
 4. Het is strikt verboden om andere afvalmaterialen, zoals hout en papier in de recycle krat(ten) te deponeren;
 5. Zodra de recyclekrat(ten) vol zijn, kan je contact opnemen met je contactpersoon bij Vink. Deze zal zorgen dat de recyclekrat(ten) opgehaald worden;
 6. Bij het vullen van de recyclekrat(ten) wordt er verwacht dat de restmaterialen zo efficiënt mogelijk in de krat(ten) worden gestapeld en mogen er geen materialen uit de krat(ten) steken;
 7. Bij de aanvraag voor het ophalen van volle recyclekratten moeten er foto’s van de betreffende kratten meegestuurd worden ter beoordeling;
 8. Om het circulaire proces tot een succes te brengen, wordt er verwacht dat alle betrokken medewerkers op de hoogte worden gesteld van bovenstaande afspraken. 

Indien de recycle kratten niet conform deze spelregels worden aangeboden, kan Vink deze helaas niet accepteren. Hierbij is het belangrijk dat uw medewerkers van bovenstaande spelregels op de hoogte worden gesteld.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze circulaire specialisten via revink@nl.vink.com


Onze duurzame missie

De meeste kunststof restmaterialen zijn prima te recyclen, mits goed gescheiden. Daarom hebben wij kunststof recyclingprogramma ReVink opgezet en stellen wij kratten beschikbaar aan onze klanten, waarin het restmateriaal separaat kan worden verzameld.

Op verzoek komen wij deze weer ophalen, waardoor wij zorgen dat er jaarlijks gemiddeld 158 ton kunststof in ons circulaire proces terechtkomt. Door deze restmaterialen te verwerken tot granulaat, is het mogelijk om hier weer nieuwe producten van te maken.

Zo geven wij invulling aan onze duurzame missie.


ReVink in de media

Inmiddels maken een groot deel van onze klanten al gebruik van ons Kunststof recylingprogramma ReVink. En dat is niet onopgemerkt gebleven!

Zo kwam er in de SignPro van november 2020 een uitgebreid interview met Gerry van Alst en Bas Berendsen. Lees het hele interview via onderstaande button!

Lees het interview

Kunststof herkenningspistolen

De realisatie van een zuivere reststroom en focus op waardebehoud van kunststof is ons uitgangspunt bij de recycling van kunststof. Om deze zuivere stroom te kunnen garanderen richting onze klanten en recyclepartners hebben wij een tweetal kunststof herkenningsmachines aangeschaft. 

Deze unieke machines maken het mogelijk om middels een infrarood straal nagenoeg alle kunststoffen binnen een seconde te identificeren. Zo kunnen wij onze proces professionaliseren en biedt het ons tevens meer flexibiliteit  wanneer we in de toekomst de "corona kuchschermen" willen gaan terugnemen van onze klanten. Met deze apparaten zijn wij weer een stap verder in ons circulaire proces.