Recyclingprogramma ReVink

Onze unieke inzameldienst om kunststof reststromen bij u op te halen


Vink Kunststoffen ziet het als haar verplichting om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu. Wij zien dat een deel van de door ons geleverde kunststof halffabricaten na verwerking bij onze afnemers als restmateriaal in de reguliere afvalverwerking terecht komen. Dat vinden wij een gemiste kans! Deze materiaalgroep kan, mits goed gesorteerd, uitstekend gerecycled worden, waardoor het milieu minder belast wordt dan bij verbranding van deze restmaterialen het geval is. Wij hebben daarom een initiatief ontwikkeld om onze afnemers de mogelijkheid te bieden hun kunststof restmaterialen te laten recyclen: ReVink.

Wij hebben als enigste kunststof distributeur in Nederland de beschikking over 15 eigen Vink vrachtwagens waardoor we deze unieke dienst voor onze klanten kunnen aanbieden en waarborgen. Wij stellen speciale recycle kratten ter beschikking van 1m³ waarin u, per krat, één kunststof reststroom kunt verzamelen. Wilt u ontzorgd worden in uw afvalvraagstuk en een bijdrage leveren aan MVO? 

Het streven naar een circulair proces met waardebehoud voor alle kunststof restmaterialen.

Uitgangspunten:

 • De realisatie van een zuivere reststroom 
 • Focus op waardebehoud van het materiaal
 • Focus op herinzetten van het granulaat / recyclaat

Waardebehoud van restmaterialen speelt een fundamentele rol in ons circulaire proces. Wij zijn van mening dat A-kwaliteit restmateriaal ook weer als A-kwaliteit granulaat ingezet dient te worden om ‘downgrading’ van het materiaal te voorkomen. Hierdoor streven wij naar een maatwerk oplossing voor elke klant binnen ons recycle programma.

Let op: dit initiatief geldt enkel voor klanten van Vink Kunststoffen.Wij werken samen met diverse leveranciers en afvalverwerkers om een juiste verwerking van de reststromen te garanderen en deze weer in te zetten in A-klasse materialen. Hierbij hebben wij binnen ons ruime assortiment kunststoffen een achttal kunststof reststromen die wij terugnemen mét behoud van waarde:

 1. PMMA (Acrylaat, in de volksmond Plexiglas)
  - PMMA XT helder en gekleurd
  - PMMA Gegoten helder en gekleurd
 2. PP (Polypropyleen)
 3. HDPE
 4. HMPE
 5. PVC Geschuimd / Vikupor
 6. PVC
 7. PS (Polystyreen)
 8. PC (Polycarbonaat / Lexan)
  - Kleur en helder

Naast de genoemde 8 kunststof reststromen, nemen wij nog meer kunststof reststromen in om te recyclen. Bekijk deze op de aanmeldpagina. Heeft u specieke vragen met betrekking tot deze of overige kunststof reststromen? Neem dan contact op, we denken graag met u mee.

Wij stellen u recycle kratten met een inhoud van 1 m³ ter beschikking waarin het restmateriaal wordt verzameld en op uw verzoek door ons wordt opgehaald. Hieraan zijn vanzelfsprekend een aantal “spelregels” verbonden:

 • Neem contact op met uw contactpersoon voor het ontvangen van een recycle krat;
 • Wij nemen enkele reststukken in, dus geen spanen ed.;
 • De reststukken moeten per kunststofsoort per recycle krat worden gesorteerd;
 • De reststukken dienen vrij te zijn van eventuele chemische verontreinigingen;
 • Er mogen geen andere afvalmaterialen, zoals hout, papier e.d. in de container voorkomen;
 • Wanneer een krat vol is, neem contact op met uw contactpersoon en we halen deze zo snel mogelijk weer op voor een goede, duurzame recycling;
 • Geef bij uw contactpersoon aan om welke kunststofsoort het gaat.

Indien de recycle kratten niet conform deze spelregels worden aangeboden, kan Vink deze helaas niet accepteren. Hierbij is het belangrijk dat uw medewerkers van bovenstaande spelregels op de hoogte worden gesteld.

Wij streven naar circulariteit, u ook? Sta sterker met vink.