Kwaliteit

Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd

Kwaliteit | Vink Kunstoffen Kwaliteit | Vink Kunstoffen

ISO 9001:2015

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is een wereldwijd erkende norm en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gericht op continue verbetering van kwaliteit, zodat we steeds beter aan de behoeften van klanten kunnen voldoen. De ISO 9001:2015 norm stimuleert risico-gebaseerd denken en legt de focus op mogelijke kansen en bedreigingen binnen organisaties. Ons ISO 9001:2015 certificaat is daarom een objectief bewijsmiddel dat we streven naar continue verbetering en dat kwaliteit in al onze bedrijfsprocessen is gewaarborgd!

REACH

In juni 2007 heeft de Europese Unie een verordening aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren. REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. De verordening legt de bewijslast bij de bedrijven. Om te voldoen aan deze verordening moeten bedrijven die risico’s die zijn verbonden aan de stoffen die zij in de EU vervaardigen of in de handel brengen identificeren en beheersen.  

De identificatie van een stof als een zeer zorgwekkende stof (Substances of Very High Concern) en het opnemen daarvan in de lijst van stoffen die in aanmerking komen voor verplichte autorisatie, gebeurt conform verordening (EG) nr. 1907/2006. Deze stoffen worden opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkend stoffen voor autorisatie.

Onze ‘Verklaring REACH, RoHS, POP’s en conflictmineralen’ wordt zo spoedig mogelijk herzien wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden in de betreffende wet- en regelgeving. Voordat wij deze herziene versie kunnen publiceren moet Vink haar eigen leveranciers aanschrijven voor een vernieuwde verklaring. Afhankelijk van de reactietijd van onze leveranciers kan het dus even duren voordat wij de meeste actuele Vink verklaring kunnen publiceren. Bij vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

RoHS

In 2011 publiceerde de Europese Unie de RoHS-richtlijn. RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances en specificeert een maximum concentratie voor een tiental stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

POP’s

De term POP’s (Persistent Organic Pollutants) is een verzamelnaam voor diverse, vaak toxische chemische verbindingen die niet of zeer slecht biologisch afbreekbaar zijn.

Conflictmineralen

Mineralen die worden gewonnen in een regio waar een gewapend conflict aan de gang is staan bekend als conflictmineralen. Rebellen en regeringstroepen gebruiken de opbrengsten van de mijnen om hun strijd mee te financieren. Meestal gaat het over tin, tantalum en goud; samen 3TG genoemd.

Downloads

Download aan de rechterzijde het ISO 9001 certificaat en de verklaringen REACH, RoHS, POP's en conflictmineralen. Heeft u vragen? Laat dit dan weten.