Veilig werken met kunststof

Sta sterker met Vink

Kunststoffen worden wereldwijd ingezet in ontelbare toepassingen. Een belangrijke reden dat er in veel gevallen voor kunststof wordt gekozen, is het veiligheidsaspect. Iedere kunststofsoort heeft zijn eigen specifieke eigenschappen die vaak het uitgangspunt vormen voor het veilig kunnen verwerken van kunststoffen. 

Wat verstaan we onder veilig werken met kunststof?

De uiteindelijke kunststof toepassing heeft vaak een functie om veiligheid te creëren in omgevingen waar mensen en/of dieren verblijven. Hieronder verstaan we: werken met veilige en goedgekeurde middelen, brandveiligheid en een gezonde- en veiligheidscultuur. Dit aangevuld met het gegeven dat er in bijna alle industriële processen kunststoffen worden ingezet, om zo procesveiligheid te kunnen garanderen, maakt kunststof tot een materiaal dat het predicaat ‘veilig werken met kunststof’ volledig verdient. 


Voorbeelden van het veilig kunnen verwerken van kunststof

  • Kunststof is een relatief zacht materiaal. Dus het risico op letsel door splinters is aanzienlijk minder dan bij het gebruik van conventionele materialen.
  • Vanwege de slagvastheid is bij veel kunststoffen de kans op breuk gering. Dit verkleint het risico op letsel tijdens verwerking en transport.
  • Het relatief lichte gewicht van kunststof geeft een lagere belasting bij het tillen en dus minder kans op overbelasting van de betreffende medewerkers.

In dit hoofdstuk ‘Veilig werken met kunststof’ kan je inzoomen op de rubrieken Coronavirus, Medisch, Voedsel, Chemisch, en Bouw. Daar vind je alle kunststoffen met een toegevoegde waarde op het gebied van veiligheid.


Voorbeelden van veiligheid bij kunststof toepassingen

  • Het inzetten van Lexan polycarbonaat bij beschermende beglazingstoepassingen zoals veiligheidsglas ten behoeve van de cassière bij tankstations en afscheidingen bij supporter uitvakken in voetbalstadions.
  • De diverse Foodgrade kunststof modificaties zorgen voor een veilige verwerking van voedsel-productielijnen.
  • Brandwerende kunststoffen worden vaak ingezet op plekken waar de veiligheid voor de mens topprioriteit heeft. Denk hierbij aan wandbekledingen in vliegtuigen.
  • Acrylaat is een kunststof met een lichtdoorlaat van 92% en heeft een soortelijk gewicht van 1,19 g/cm3. In vergelijking met het traditionele glas zijn dit grote pluspunten en reden voor veel supermarktketens om acrylaat in te zetten voor de corona preventieschermen bij de kassa’s.
  • Kunststoffen zoals PEI, PEEK en Polyamide zijn goed steriliseerbaar en worden toegepast in de medische wereld, waarmee ze bijdragen aan het welzijn van ons allemaal.

Heb je speciale verzoeken met betrekking tot veilig werken met kunststof?

Onze kunststof experts helpen je graag. Wij hebben meer dan 65 jaar ervaring met kunststof in vrijwel alle branches. Wij denken mee in jouw vraagstelling en toepassing. Neem vrijblijvend contact op.