Reduceren van CO2-uitstoot met 20% dankzij 4.500 zonnepanelen

Er zijn 4.500 zonnepanelen op het dak van Vink Kunststoffen geplaatst met een totaal vermogen van ruim 1.500.000 kWp. Deze installatie zal ruim 1.250.000 kWh per jaar opwekken. Om een duidelijk beeld te schetsen van dit vermogen: hiermee zouden we ruim 450 gemiddelde Nederlandse huishoudens een jaar lang van stroom kunnen voorzien.

Door deze PV-installatie kunnen we nu de helft van onze energiebehoefte zelf opwekken. Doordat we nu een groot deel van onze energiebehoefte zelf op kunnen wekken (hierdoor) reduceren we onze CO2-uitstoot met 20%.Deze installatie heeft dus zowel een ecologische- als een financiële impact die bijdraagt aan de duurzame ambities van onze organisatie.

Bekijk de video van het interview.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit verweven in al onze bedrijfsprocessen. In 2017 hebben we hiervoor het certificaat van de MVO-prestatieladder niveau 3 in ontvangst mogen nemen, als objectief bewijs hiervoor. Als onderdeel van ons managementsysteem stellen we jaarlijks nieuwe, duurzame doelen op. De aankomende jaren willen we ons gaan focussen op het verder reduceren van onze milieu-impact, het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, het continueren van onze winst en groei en het vergroten van onze ketenverantwoordelijkheid. Dit laatste is echt een speerpunt binnen onze organisatie, omdat wij het als marktleider als onze verplichting zien om andere organisaties te helpen met verduurzamen door kennis te delen en door van elkaars kwaliteiten gebruik te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is ons ReVink recycleprogramma, waarmee we met hulp van partners in de gehele kunststofketen bijdrage aan een circulaire economie.

In de toekomst willen we ons verder ontwikkelen met betrekking tot onze 4 duurzame pijlers: People, Planet, Profit en Plastics. Een belangrijk speerpunt voor de toekomst is dat we ons meer willen gaan focussen op ketensamenwerking om samen met partners tot nieuwe duurzame initiatieven te komen.

Bekijk de video van het interview.

Gepubliceerd op: 03 Nov, 2020