NRK

Blij met rubber en kunststof producten!

De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie NRK behartigt de belangen van zo’n 450 bedrijven geclusterd in 19 brancheverenigingen. Wij werken aan een gezond klimaat voor de maakindustrie en stimuleren concurrentiekracht, innovatie en kennisoverdracht, scholing en vakopleiding, een beter milieu en recycling. Onze leden ondernemen duurzaam en met oog voor people, planet, profit en polymeren. Met innovatie lopen zij voorop.

NRK LogoNRK Logo