Recycleservice

Ons inzamelsysteem on restmateriaal bij u op te halen

Onze recycleservice is gebaseerd op een inzamelsysteem dat het ons mogelijk maakt de kunststof restmaterialen bij u op te halen, het vervolgens te transporteren en ter recycling aan te bieden. De werkwijze is als volgt:


Wij stellen u containers met een inhoud van ongeveer 1 m³ ter beschikking waarin het restmateriaal wordt verzameld en op uw verzoek door ons wordt opgehaald. Hieraan zijn vanzelfsprekend een aantal “spelregels” verbonden:

  • De reststukken moeten per kunststofsoort per container worden gesorteerd;
  • De reststukken dienen vrij te zijn van eventuele chemische verontreinigingen;
  • Er mogen geen andere afvalmaterialen, zoals hout, papier e.d. in de container voorkomen.

Containers waarvan de inhoud niet conform deze spelregels wordt aangeboden, kunnen door ons niet worden geaccepteerd. In voorkomende gevallen zal dit betekenen dat er aanvullende sorteer- en stortkosten a € 75,- per container worden berekend.

De kostenbeheersing en daarmee de continuïteit van deze service zal met name afhangen van zowel het naleven van de eerder genoemde “spelregels” alsmede van de mate van deelname want zonder uw medewerking heeft deze milieuvriendelijke werkwijze geen kans van slagen.

Wilt u ook een positieve bijdrage leveren aan het milieu en gebruik maken van onze recycleservice, neem dan contact met ons op.

Vink Recycleservice