MVO

Onze verantwoordelijkheid naar milieu en maatschappij

Als toonaangevende leverancier van kunststof halffabrikaten weten we dat we ook een voorbeeldfunctie vervullen, zowel lokaal als globaal. Ons MVO beleid komt tot uiting op verschillende gebieden. Zo bieden we bijvoorbeeld een recycleservice aan waarin we restmateriaal ophalen. Dit materiaal wordt vervolgens weer opnieuw verwerkt tot producten.

Ook lokaal dragen we ons steentje bij door het continu bieden van stageplekken en door veel lokale initiatieven te sponsoren. U kunt verder lezen over onze initiatieven op onderstaande pagina’s.

MVO certificaat en ISO normering

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij Vink hoog in het vaandel, daarom zijn wij eind 2017 begonnen met het certificatietraject van de MVO-prestatieladder niveau 3 voor de locatie Didam (Vink Handel en Techniek). De MVO-prestatieladder bestaat uit 33 indicatoren, die zijn onderverdeeld in de drie MVO-pijlers: People, Planet en Profit.

De aankomende jaren willen wij ons binnen de MVO-kaders focussen op het reduceren van onze milieu-impact, het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, het vergroten van ketenverantwoordelijkheid en het continueren van onze winst en groei. Het voortraject van de MVO-prestatieladder heeft geleid tot nieuwe duurzame ambities, welke nog gecommuniceerd zullen worden. Kortom, wij blijven ons inzetten om ons verder te ontwikkelen tot één van de duurzaamste spelers in de kunststofbranche. Hierbij gaan wij voor kwaliteit en tevreden klanten door middel van een persoonlijke aanpak, waarbij het menselijke aspect en de planeet centraal staan. 

Daarnaast zal de gehele Nederlandse Vink organisatie in 2018 overgaan van de oude ISO 9001:2008 norm naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en de nieuwe versie stimuleert het risico gebaseerd denken. In de voorbereiding zullen wij de focus gaan leggen op klanttevredenheid, leveranciersmanagement, mogelijke kansen en bedreigingen en belangrijker is nog dat wij hebben gekozen om ons kwaliteitsmanagementsysteem te integreren met ons MVO-managementsysteem. Het nieuwe volledig geïntegreerde systeem zal eind november geauditeerd worden, waarna wij hopelijk voor beide normen het certificaat mogen ontvangen.

Milieubeleid

Bekijk welke diensten we leveren en welke maatregelen we nemen om als organisatie zo milieuvriendelijk mogelijk te functioneren. Dat verschilt van energiezuinige leveringen tot digitalisering van onze dienstverlening.

Recycleservice
Een deel van de door ons geleverde kunststof halffabricaten komt na verwerking bij onze afnemers als restmateriaal in de reguliere afvalverwerking terecht. Dat is jammer want deze resten kunnen, mits goed gesorteerd, uitstekend gerecycled worden. Wij hebben daarom initiatieven ontwikkeld om onze afnemers de mogelijkheid te bieden hun kunststof restmaterialen te laten recyclen.

Gezondheid en veiligheid van afnemers en het milieu

Veiligheid loopt als een rode draad door ons MVO-beleid. Dit varieert van de productietechnieken en het veiligheidsbeleid van onze leveranciers tot aan de materialen die wij uiteindelijk bij u leveren. Onze organisatie speelt als ‘downstream user’ een cruciale rol bij het bevorderen van veilig gebruik van chemische stoffen door middel van een strikt inkoopbeleid en het verstrekken van relevante informatie naar onze leveranciers en afnemers. 

REACH
In juni 2007 heeft de Europese Unie een verordening aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren. REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. De verordening legt de bewijslast bij de bedrijven. Om te voldoen aan deze verordening moeten bedrijven die risico’s die zijn verbonden aan de stoffen die zij in de EU vervaardigen of in de handel brengen identificeren en beheersen. 

De identificatie van een stof als een zeer zorgwekkende stof (Substances of Very High Concern) en het opnemen daarvan in de lijst van stoffen die in aanmerking komen voor verplichte autorisatie, gebeurt conform de bovenstaande verordening. Deze stoffen worden opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkend stoffen voor autorisatie.

RoHS
In 2011 publiceerde de Europese Unie de RoHS-richtlijn. RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances en specificeert een maximum concentratie voor een tiental stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

POP's
De term POP’s (Persistent Organic Pollutants) is een verzamelnaam voor diverse, vaak toxische chemische verbindingen die niet of zeer slecht biologisch afbreekbaar zijn. De Europese Unie maakt zich ernstig zorgen over het voortdurend vrijkomen van deze stoffen in het milieu.

Conflictmineralen
Mineralen die worden gewonnen in een regio waar een gewapend conflict aan de gang is staan bekend als conflictmineralen. Rebellen en regeringstroepen gebruiken de opbrengsten van de mijnen om hun strijd mee te financieren. Meestal gaat het over tin, tantalum en goud; samen 3TG genoemd.

Downloads:
Verklaring REACH, RoHS, POP's en conflictmaterialen (NL)
Verklaring REACH, RoHS, POP's en conflictmaterialen (Engels)

Onderwijs

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is het gebruik van kunststof enorm toegenomen maar in vergelijk met conventionele materialen zoals hout, steen en metaal is kunststof nog een echte Benjamin. Dit vinden we ook vaak terug in lesprogramma's van het onderwijs. Bekijk onze initiatieven en samenwerkingen om de kennis op het gebied van kunststof te delen en vergroten.

Sponsorbeleid

Omdat we een sterke regionale verbondenheid hebben, stemmen we hier ook ons sponsorbeleid op af. Mocht u willen weten of we iets voor u kunnen betekenen of wilt u onze sponsorprojecten zien? Bekijk de pagina "Sponsorbeleid".

MVO MVO